Postări

Proces verbal de deschidere si raportul procedurii

Invitatie participare si caiet de sarcini achizitie mobilier

Invitatie de participare si caiet de sarcini - Hidroizolare scoala

Anunt privind rezultatele probelor de selectare a dosarelor de inscriere pentru ocuparea postului de ingrijitor

Efectivele de elevi pe clase

Invitatie de participare si caiet de sarcini servicii tehnice de specialitate - Diriginte de santier

Legea 153/2017, art.33 Transparenta veniturilor salariale