Postări

Rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de secretar șef IS pe perioadă nedeterminată

Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului de secretar șef IS pe perioadă nedeterminată

Posturile didactice/catedrelor vacante complete şi incomplete

Invitatie de participare si caiet de sarcini - monitorizare firma de paza si interventie cu echipaj mobil

Catedre vacante 2018-2019 si conditii specifice de ocupare

Catedre vacante 2018-2019 - link
Conditii specifice de ocupare - link

Colegiul Tehnic AZUR scoate la concurs 1 POST DE SECRETAR ŞEF

Program eliberare diplome absolventi 2016-2017

Imagine