Conducere


Director:
Prof. MOT CAMELIA           
Declaratie de avere si Declaratie de interes


Program de audiente director:
Luni: 12:00 - 14:00
Miercuri: 16:00 - 17:00                                     


COMPONENȚA CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC AZUR TIMIȘOARA, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019/2020

Preşedinte:  Prof. Camelia Moț – director unitate
Membri:
       1.  Prof. Matiuți Carmen – reprezentant din partea profesorilor
  1. Prof. Mustăcilă Mihaela– Coordonator proiecte și programe educative
  2. Prof. Trifu Liliana – reprezentant din partea profesorilor
  3. Sandu Constantin Ștefan – reprezentantul al Consiliului Local al Municipiului Timișoara
  4. Bloțiu Andra - reprezentantul al Consiliului Local al Municipiului Timișoara
  5. Vlad Dobai- reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara
  6. Baricsa Ștefania – reprezentant al elevilor desemnat în ședința Consiliul Elevilor  
  7. Matei Alin - reprezentant al părinţilor  
Prof. Dan Carmen – lider sindicat FSI Spiru Haret, rol de observator
      Prof. Ursu Florentina -Secretar

Serviciul pe scoala al membrilor Consiliului de administratie 2019-2020

Raport privind starea calitatii invatamantului la Colegiul Tehnic Azur 2017-2018

Raport anual de evaluare interna a calitatii 2017-2018

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE                                       
RAEI 2016-2017
RAEI 2018-2019
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 
R.O.F. Anexe

HOTARARI C.A - 1 - link
HOTARARI C.A - 2 - link
HOTARARI C.A - 3 - link
HOTARARI C.A - 4 - link
HOTARARI C.A - 5 - link