Proces verbal - Selectie dosare candidati inscrisi la concursul organizat pentru functia de contabil sef la Liceul Tehnologic AZUR

Proces verbal - Selectie dosare candidati inscrisi la concursul organizat pentru functia de contabil sef la Liceul Tehnologic AZUR - link

Plan de interviu - link

Baremul de corectare - link

Proces verbal - link

Rezultate finale ale concursului - link