Anunț concurs pentru post contractual de SECRETAR SEF

 ANUNT SECRETAR SEF - link

GRAFIC DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU PERSONALUL - link 

BIBLIOGRAFIE - link

FISA POSTULUI SECRETAR SEF - link